30. Köztemető és fái

Piliscsaba köztemetője a falu közepén a Béla király úttól délre, a Kálvária úttól keletre 19115 m2-en, helyezkedik el. A temető és a területén lévő fasor helyi védelem alatt áll. A korábbi templomról, illetve középkori temetőről hiányosak az adatok. Római kori síremlék a település déli részéről került elő. A temető fogadja be a település különböző vallási (katolikus, református, evangélikus, unitárius és egyéb) és etnikai elhunytait. Itt kapnak nyughelyet Pilisjászfalu elhunytai is, mivel ott a Piliscsabától való leválás után nem alakítottak ki temetőt.

Történet:
• A korábbi templomról, illetve középkori temetőről hiányosak az adatok.
• Római kori síremlék a település déli részéről került elő.
• A temetőben a legrégebbinek tartott sírkőn 1779-es évszám van. A sír Gyurkovics Pál (1730-1779) plébános sírköve.
• 2006. szeptember 9-én a piliscsabai temetőben nyugvó Nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes és Metz Rezső altábornagy nyughelyét katonai tiszteletadással egybekötött megemlékezéssel a Nemzeti sírkert részévé nyilvánították.

Értékek bemutatása:
• Történelmi múltú fasora helyi természeti védelemre kijelölt érték.
• A köztemető kerítéssel körbekerített, díszkapuval zárható területen fekszik.
• A ravatalozó épület mellett, a Temető utca felől, található egy fa harangláb (1996) és a korpusz (1914). A haranglábat Kretz István készítette a Német Kisebbségi Önkormányzat felkérésére a piliscsabai svábok kitelepítésének megemlékezésére.
• A bejáratnál kisméretű, szórt burkolatú parkoló helyezkedik el.
• A ravatalozó mellett található még egy szovjet emlékmű, egy nemrég épített műkő oroszlános kút és a II. világháborús emlékmű.
• A fák átlagéletkora 80-120 év között van,fafajuk vegyes összetételű, főleg erdei fákból áll (tölgy, hárs, juhar, fenyő).

Források:
• Dr. Solti Gábor: A Temető - Piliscsaba temetői, sírkertjei, kegyeleti helyei, 2009. október. link:http://regi.piliscsaba.hu/piliscsaba/uploads/media/Temeto; utolsó letöltés: 2014.07.25 12:00
• TÉKA projekt, honlap üzemeltetője Földmérési és Távérzékelési Intézet, link: http://tajertektar.hu/hu/, adatfelvevő: Tóth Eszter Adél;
• Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007. (II.20.) rendelete Piliscsaba természeti értékeiről és fenntartásáról, 2. számú melléklet.